8 marca 2022 / Materiały przydatne z okazji Dnia Kobiet przygotowane przez Nauczycieli.

Liczba odpowiedzi: 0
Załącznik ($a)

8 marca 2022r.

Materiały przydatne z okazji Dnia Kobiet przygotowane przez Nauczycieli.

link:

https://wakelet.com/wake/01PtgFy3i1pLH3a0DNdP8

Kobiety, które zmieniły Świat

Dzień kobiet sprzyja poznaniu i przypomnieniu ciekawych sylwetek kobiet.

https://sis.pti.org.pl/kobiety-ktore-zmienily-swiat/

Prezentacja

https://view.genial.ly/62249f74015355001228b8be/interactive-content-kobiety-ktore-zmienily-swiatat