Ogłoszenia dotyczące witryny

  Szkolenia dla nauczycieli od firmy Atos

  Napisane przez: Joanna Brosiło ( )

  Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele wrocławskich szkół i placówek oświatowych,

  zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez działającą w branży IT firmę Atos, która zaoferowała swoją pomoc w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Szkolenia wynikają z potrzeb w kontekście przeprowadzania zajęć w formie zdalnej przy uwzględnieniu zasad bezpiecznego poruszania się w sieci. Będą dotyczyć między innymi obsługi programów Google Classroom, MS Teams, Moodle, ze wskazaniem jak tworzyć klasy, jak zarządzać klasami oraz spotkaniami, jak gromadzić dane i nimi zarządzać, jak przygotować karty pracy, quizy, egzaminy w wersji zdalnej.

  Szkolenia będą prowadzone w formie telekonferencji a pierwsze z nich odbędzie się już 26 maja!

  Harmonogram:

  26.05 – Szkolenie Security - czyli, jak bezpiecznie poruszać się w sieci

  29.05 – Szkolenie z narzędzia Google Classroom

  02.06 – Szkolenie z aplikacji Kahoot, MS Forms, Learningapps

  04.06 – Szkolenie z aplikacji MS Teams

  10.06 – Szkolenie z programu MS Word, Paint - w kontekście tworzenia kart pracy

  16.06 – Szkolenie z platform Quizizz i Quizlet

  17.06 – Szkolenie z platformy Moodle

  Wszystkie szkolenia będą odbywały się zdalnie w godz. 14:00-15:30.

  Zapraszamy Nauczycieli do zgłoszenia chęci swojego udziału ze wskazaniem konkretnych dat, wysyłając maila na adres: webinaria@atos.net

  W odpowiedzi otrzymają Państwo potwierdzenie udziału i wszystkie informacje szczegółowe (np. jak dołączyć do szkolenia).

  Uwaga: ze względów technicznych liczba miejsc na każde szkolenie ograniczona jest do 1000 osób. 

  Z poważaniem 

  Wrocławskie Cenrum Doskonalenia Nauczycieli

  Załącznik ($a)

  WPE – Repozytorium materiałów nauczania zdalnego w kształceniu zawodowym.

  Napisane przez: Joanna Brosiło ( )

  We Wrocławskiej Platformie Edukacyjnej uruchomiliśmy repozytorium materiałów nauczania zdalnego w kształceniu zawodowym. 169 kursów opracowanych w ramach projektu systemowego KOWEZiU „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” z zawodów w grupach: Elektryczno-elektroniczno-teleinformatyczna, Mechaniczna, Ekonomiczno-finansowo-biurowa, Kosmetyczno-fryzjerska, Chemiczno-ceramiczno-szklarsko-drzewna, Transportowa, Budowlana, Budowlana i Dróg kołowych i szynowych (kolejowych), Instalacji sanitarnych, sieci zewnętrznych i instalacji przemysłowych, Górniczo-hutniczo-odlewnicza, Spożywcza, Gastronomiczna, Turystyczno-hotelarska, Uprawy roślin, chowu i hodowli zwierząt, Kształtowania środowiska, Leśnictwa, Ochrony zdrowia, Ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia.

  W obecnym czasie, kiedy uczniowie mają ograniczony dostęp do zajęć praktycznych w pracowniach i warsztatach udostępniony materiał on-line będzie bardzo pomocny przy przygotowaniu się do egzaminu zawodowego. Profesjonalnie przygotowane materiały zawierające m.in. treści w plikach PDF oraz filmy powiązane z podstawą programową w danym zawodzie.

  Każdy użytkownik WPE uczeń i nauczyciel może samodzielnie zapisać się do kursu. Nauczyciele mogą dodatkowo wykorzystać możliwość importu dowolnego fragmentu kursu z „Repozytorium kursów dla nauczycieli” do swojego kursu, przez co udostępnienia swoim uczniom tylko wybranych fragmentów, czy dodania własnych aktywności np. zadania do oceny.

  Wszystkie kursy dostępne są w kategorii „Repozytorium kursów dla nauczycieli” dostępnej pod adresem: https://pe.edu.wroclaw.pl/course/index.php?categoryid=2869

  Zachęcamy do korzystania.

  Starsze tematy...