Pierwsze kroki w (cyber)Świecie

Liczba odpowiedzi: 0
Załącznik ($a)

Fundacja Poza Schematami prowadzi kampanię Pierwsze kroki w (cyber)Świecie związaną z zagrożeniami, jakie niesie niekontrolowane używanie przez dzieci mediów cyfrowych. Obecnie obserwujemy znaczący wzrost tych praktyk. 
Zapraszamy Państwa na stronę kampanii, gdzie zamieszczamy bazę sprawdzonej i rzetelnej wiedzy, wyniki badań i zalecenia specjalistów. 
Liczymy, że zechcą Państwo włączyć się w działania edukacyjne i profilaktyczne kampanii, upowszechniając tę wiedzę wśród swoich mieszkańców. 
https://pierwszekroki.net/   
Kampania została zainicjowana przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom i jest elementem Narodowego Programu Zdrowia. 
Z wyrazami szacunku 
Fundacja Poza Schematami