Kontakt

Wsparcie dla Wrocławskiej Platformy Edukacyjnej:

Dla Wrocławskiej Platformy Edukacyjnej (WPE) oraz Microsoft 365 z aplikacją Teams wdrożonej przez Departament Edukacji (DEU) i Centrum Kształcenia Zawodowego (CKZ) wsparcie techniczne zapewnia Centrum Usług Informatycznych (CUI).
Część placówek posiada własne wdrożenie Microsoft 365 z aplikacją Teams działającą poza WPE, wówczas nie jest świadczone wsparcie techniczne przez CUI oraz merytoryczne przez DEU i CKZ.

Weryfikacji tenanta Microsoft 365 z Teams - czyli tego czy placówka funkcjonuje w ramach WPE - można dokonać poprzez sprawdzenie adresów kont. Konta działające w ramach WPE tworzone są w domenie @edu.wroclaw.pl.
W przypadku szkolnego tenanta użytkownicy mają konta w domenie szkoły np. @sp99.pl, wówczas administratorem Microsoft 365 w tym Teams jest dyrektor/szkoła. 

Każda jednostka oświatowa we Wrocławiu prowadzona przez Gminę Wrocław może przejść do systemu zarządzanego przez CUI, DEU, CKZ.

Uczniowie i rodzice korzystający z WPE powinni kontaktować się ze szkołą, do której uczęszcza uczeń

  • w sprawie resetu hasła z sekretariatem szkoły
  • w sprawie działania systemu z członkami zespołu ds. nauczania zdalnego w szkole

Nauczyciele korzystający z WPE mogą kontaktować się z

  • z członkami zespołu ds. nauczania zdalnego w szkole, w której pracują

Pracownicy administracji szkoły oraz członkowie zespołu ds. nauczania zdalnego mogą kontaktować się z

  • Centrum Usług Informatycznych - HelpDesk CUI tel. 071 777 90 99 lub http://helpdesk.um.wroc.pl - administratorem technicznym Microsoft 365 grupy Gmina Wrocław.

Nasz adres:

Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu
ul. Strzegomska 49a
53-611 Wrocław