Kontakt

Uczniowie i rodzice powinni kontaktować się ze szkołą, do której uczęszcza uczeń

  • w sprawie resetu hasła z sekretariatem szkoły
  • w sprawie działania systemu z liderem ds. nauczania zdalnego w szkole

Pracownicy szkoły mogą kontaktować się

  • w sprawie nauczania zdalnego (w tym szkoleń) z Jakubem Wojnickim e-mail: jakwoj6262@edu.wroclaw.pl
  • w sprawie funkcjonowania WPE (Office 365 + Moodle) z Joanną Brosiło e-mail: jbrosilo0904@edu.wroclaw.pl
  • w sprawie funkcjonowania integracji Systemu Zarządzania Placówką PZO ze Stanisławem Chodorowskim WPP e-mail: stanislaw.chodorowski@um.wroc.pl
  • w sprawie problemów z funkcjonowaniem Office 365 (w tym Teams) z HelpDesk CUI tel. 071 777 90 99 lub http://helpdesk.um.wroc.pl

Nasz adres:

Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu
ul. Strzegomska 49a
53-611 Wrocław