Bezpłatne szkolenia dla Nauczycieli - „Lekcja:Enter.zip!”

Liczba odpowiedzi: 0
Załącznik ($a)

Bezpłatne szkolenia dla Nauczycieli - „Lekcja:Enter.zip!”

Dolnośląski Kurator Oświaty informuje, że Centrum Edukacji Nauczycieli POTEST zaprasza nauczycieli do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach „Lekcja: Enter.zip!” Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Lekcja: Enter”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. (Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”). Szczegółowe informacje o szkoleniach wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępne na stronie:

https://lekcjaenter.potest.pl/lekcja-enter-nowa-edycja/#formularzZgloszenia