"Godziny Rozwoju. Jak wspierać nastawienie na rozwój i uczyć (się) innowacyjnie"

Liczba odpowiedzi: 0
Załącznik ($a)
"Naszą innowację kierujemy do rodziców i wychowawców, którzy chcą wspierać swoich wychowanków w rozwoju, rozwijać u nich wytrwałość oraz pokazywać jak sobie radzić z porażkami. Drugą część publikacji “Godziny Rozwoju” dedykujemy głównie nauczycielom. Dzięki zebranym przez nas w jednym miejscu poradom i kompleksowym informacjom o wspieraniu motywacji wewnętrznej i innowacyjności oraz o Projektach Pasji, będą oni mogli wdrażać tę innowacyjną metodę na swoich lekcjach bez względu na przedmiot, którego uczą".