Edukacja NBP

Liczba odpowiedzi: 0
Załącznik ($a)

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/edukacja/zasoby/webinary.html:

  • Metoda projektowa w edukacji przedsiębiorczości i ekonomii

Narodowy Bank Polski - Internetowy Serwis Informacyjny (nbp.pl)

Jak wykorzystać metodę projektową na lekcjach podstaw przedsiębiorczości również w modelu edukacji zdalnej? Jak budować nowoczesny warsztat pracy nauczyciela? Z jakich narzędzi cyfrowych warto korzystać w pracy metodą projektu do przygotowywania np. interaktywnych prezentacji, gromadzenia materiałów, zbierania informacji zwrotnej, tworzenia reportaży czy filmów.

  • Rozwój postaw przedsiębiorczych i proinnowacyjnych poprzez dostosowanie metod pracy na lekcjach podstaw przedsiębiorczości oraz na innych zajęciach dotyczących ekonomii

Narodowy Bank Polski - Internetowy Serwis Informacyjny (nbp.pl)

Kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość – jak wiele wspólnego mają ze sobą? Jak kształtować w uczniach proinnowacyjne postawy? Kafejka wiedzy, drzewo decyzyjne, metaplan - jakich narzędzi dydaktycznych używać do budowania nowoczesnego warsztatu pracy nauczyciela podstaw przedsiębiorczości?

  • Zawody przyszłości – jak dostosować metody nauczania w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości i innych zajęć dotyczących ekonomii do realiów rynku pracy?

Narodowy Bank Polski - Internetowy Serwis Informacyjny (nbp.pl)

Jak nowocześnie i inspirująco pobudzać kreatywność uczniów - wnioski z raportu „Szkoła dla innowatora”. Jak wykorzystywać w edukacji dostępne aplikacje, portale społecznościowe, czy zasoby „w chmurze”. Najważniejsze zasady marketingu mediów społecznościowych – strategie skutecznego działania na Instagramie, Facebooku, w blogosferze. Jak pomagać uczniom w budowaniu własnej marki? Na czym polega TIK? Linki do najciekawszych internetowych narzędzi edukacyjnych.

Do powyższych nagrań zostały opracowane scenariusze lekcji.

Warto również zapoznać się z wcześniejszym nagraniem:

Cyfrowy warsztat pracy nauczyciela i nauczycielki przedsiębiorczości

Narodowy Bank Polski - Internetowy Serwis Informacyjny (nbp.pl)

Jak nowocześnie i inspirująco pobudzać kreatywność uczniów - wnioski z raportu „Szkoła dla innowatora”. Jak wykorzystywać w edukacji dostępne aplikacje, portale społecznościowe, czy zasoby „w chmurze”. Najważniejsze zasady marketingu mediów społecznościowych – strategie skutecznego działania na Instagramie, Facebooku, w blogosferze. Jak pomagać uczniom w budowaniu własnej marki? Na czym polega TIK? Linki do najciekawszych internetowych narzędzi edukacyjnych.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi publikowanymi na stronie www.nbp.pl/edukacja.

W sekcji Zasoby edukacyjne znajdą Państwo broszury, scenariusze lekcji, animacje, komiks, grę i filmy.

Pozdrawiam

Magdalena Rakowska