Projekt Onkologika 2.0_Lekcje o profilaktyce onkologicznej

Liczba odpowiedzi: 0
Załącznik ($a)

Projekt Onkologika 2.0 jest skierowany do młodzieży szkół podstawowych (klasy 4-8), który ma na celu poszerzanie świadomości zdrowotnej w kontekście profilaktyki onkologicznej wśród uczniów. Głównym obszarem edukacji są dwa nowotwory: nowotwór płuc oraz czerniak.

Opis Projektu:
W ramach projektu ogłosiliśmy m.in konkurs na najlepszy spot dotyczący zwiększania świadomości młodzieży na temat negatywnych skutków palenia tytoniu oraz przeprowadziliśmy kampanię w mediach społecznościowych. Spot można obejrzeć pod adresem 

 oraz na profilu Fundacji: https://www.facebook.com/onkologika/
Obecnie przygotowaliśmy wirtualne zajęcia edukacyjne z lekarzami/edukatorami Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Biorąc pod uwagę wyniki badań naukowych, które mówią np., że 30 lat palenia tytoniu zwiększa ryzyko zachorowania na nowotwór płuc wśród mężczyzn aż o 60% ufamy, że jest o co i o kogo walczyć już od najmłodszych lat! Wszystkie te działania idealnie oddają hasło przyświecające kampanii: „Zdrowo patrzę w przyszłość. To onkologiczne”

Projekt Realizacja działań edukacyjno-profilaktycznych w zakresie profilaktyki nowotworowej w szkołach podstawowych - Onkologika 2.0 realizowany jest przez Fundację Onkologika w ramach Umowy zawartej z Gminą Wrocław na realizację zadania publicznego; nr umowy D/WPS/2774/1/2021

Dawid Błaszczyk
Koordynator Projektu Kierownik Działu Profilaktyki i Strategii Onkologicznej Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
www.dco.com.pl

Kurs na WPE
Projekt Onkologika 2.0_Lekcje o profilaktyce onkologicznej
link:
https://pe.edu.wroclaw.pl/course/view.php?id=1180