Konferencja pt. „Szanse, wyzwania, zagrożenia – wprowadzenie do problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online”

Liczba odpowiedzi: 0
Załącznik ($a)

Konferencja pt. Szanse, wyzwania, zagrożenia – wprowadzenie do problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online jest wydarzeniem organizowanym kilka razy w roku. Wydarzenie adresowane jest przede wszystkim do nauczycieli edukatorów pracujących z dziećmi i młodzieżą, którzy planują włączyć lub poszerzyć temat bezpieczeństwa online podczas zajęć ze swoimi uczniami.

Celem konferencji  jest zapoznanie uczestników z ofertą edukacyjną, w tym narzędziami do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz z najnowszymi trendami w dziedzinie bezpieczeństwa w internecie wraz z poradami w zakresie postępowania w przypadku wybranych niebezpiecznych sytuacji online.

Przed pandemią COVID19 wydarzenie było realizowane, jako konferencja regionalna na terenie całej Polski, obecnie konferencja przyjęła formułę online.

Organizatorem wydarzenia jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility - CEF).

Konferencja odbędzie się online na platformie Microsoft Teams w dniu 27 maja (czwartek) w godzinach 16:00-19:00

https://www.saferinternet.pl/iv-konferencja-lokalna.html

Rejestracja: https://www.saferinternet.pl/lokalne/rejestracja.html