Szkolenia dla nauczycieli od firmy Atos

Liczba odpowiedzi: 0
Załącznik ($a)

Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele wrocławskich szkół i placówek oświatowych,

zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez działającą w branży IT firmę Atos, która zaoferowała swoją pomoc w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Szkolenia wynikają z potrzeb w kontekście przeprowadzania zajęć w formie zdalnej przy uwzględnieniu zasad bezpiecznego poruszania się w sieci. Będą dotyczyć między innymi obsługi programów Google Classroom, MS Teams, Moodle, ze wskazaniem jak tworzyć klasy, jak zarządzać klasami oraz spotkaniami, jak gromadzić dane i nimi zarządzać, jak przygotować karty pracy, quizy, egzaminy w wersji zdalnej.

Szkolenia będą prowadzone w formie telekonferencji a pierwsze z nich odbędzie się już 26 maja!

Harmonogram:

26.05 – Szkolenie Security - czyli, jak bezpiecznie poruszać się w sieci

29.05 – Szkolenie z narzędzia Google Classroom

02.06 – Szkolenie z aplikacji Kahoot, MS Forms, Learningapps

04.06 – Szkolenie z aplikacji MS Teams

10.06 – Szkolenie z programu MS Word, Paint - w kontekście tworzenia kart pracy

16.06 – Szkolenie z platform Quizizz i Quizlet

17.06 – Szkolenie z platformy Moodle

Wszystkie szkolenia będą odbywały się zdalnie w godz. 14:00-15:30.

Zapraszamy Nauczycieli do zgłoszenia chęci swojego udziału ze wskazaniem konkretnych dat, wysyłając maila na adres: webinaria@atos.net

W odpowiedzi otrzymają Państwo potwierdzenie udziału i wszystkie informacje szczegółowe (np. jak dołączyć do szkolenia).

Uwaga: ze względów technicznych liczba miejsc na każde szkolenie ograniczona jest do 1000 osób. 

Z poważaniem 

Wrocławskie Cenrum Doskonalenia Nauczycieli