WPE – Repozytorium materiałów nauczania zdalnego w kształceniu zawodowym.

Liczba odpowiedzi: 0

We Wrocławskiej Platformie Edukacyjnej uruchomiliśmy repozytorium materiałów nauczania zdalnego w kształceniu zawodowym. 169 kursów opracowanych w ramach projektu systemowego KOWEZiU „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” z zawodów w grupach: Elektryczno-elektroniczno-teleinformatyczna, Mechaniczna, Ekonomiczno-finansowo-biurowa, Kosmetyczno-fryzjerska, Chemiczno-ceramiczno-szklarsko-drzewna, Transportowa, Budowlana, Budowlana i Dróg kołowych i szynowych (kolejowych), Instalacji sanitarnych, sieci zewnętrznych i instalacji przemysłowych, Górniczo-hutniczo-odlewnicza, Spożywcza, Gastronomiczna, Turystyczno-hotelarska, Uprawy roślin, chowu i hodowli zwierząt, Kształtowania środowiska, Leśnictwa, Ochrony zdrowia, Ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia.

W obecnym czasie, kiedy uczniowie mają ograniczony dostęp do zajęć praktycznych w pracowniach i warsztatach udostępniony materiał on-line będzie bardzo pomocny przy przygotowaniu się do egzaminu zawodowego. Profesjonalnie przygotowane materiały zawierające m.in. treści w plikach PDF oraz filmy powiązane z podstawą programową w danym zawodzie.

Każdy użytkownik WPE uczeń i nauczyciel może samodzielnie zapisać się do kursu. Nauczyciele mogą dodatkowo wykorzystać możliwość importu dowolnego fragmentu kursu z „Repozytorium kursów dla nauczycieli” do swojego kursu, przez co udostępnienia swoim uczniom tylko wybranych fragmentów, czy dodania własnych aktywności np. zadania do oceny.

Wszystkie kursy dostępne są w kategorii „Repozytorium kursów dla nauczycieli” dostępnej pod adresem: https://pe.edu.wroclaw.pl/course/index.php?categoryid=2869

Zachęcamy do korzystania.