Ogłoszenia dotyczące witryny

Kurs Python i Kurs Zaginiony pasażer Titanica - Podstawy sztucznej inteligencji

Kurs Python i Kurs Zaginiony pasażer Titanica - Podstawy sztucznej inteligencji

Napisane przez: Joanna Brosiło ( )
Liczba odpowiedzi: 0

Zapraszamy do udziału w kursach:

    1. Kurs Python.

https://pe.edu.wroclaw.pl/course/view.php?id=453

    2. Zaginiony pasażer Titanica - Podstawy sztucznej inteligencji.

https://pe.edu.wroclaw.pl/course/view.php?id=452

Kursy mają formułę e-learningową. Przy tworzeniu kursu z języka Python uwzględniono zakres podstawy programowej szkoły średniej oraz oczekiwania pracodawców prowadzonych od kwietnia 2019 roku. 

Z perspektywy ucznia, kursy wyglądają następująco:

    1. Uczeń wykonuje pretest mający na celu weryfikację początkowego stanu wiedzy ucznia.
    2. Uczeń zapoznaje się z materiałami dydaktycznymi w postaci materiałów interaktywnych przeplatających treść z interakcjami.
    3. Na końcu każdego rozdziału uczeń wykonuje zadanie warsztatowe do którego musi wykorzystać wiedzę z aktualnego rozdziału oraz wiedzę z wcześniejszych rozdziałów (wiedza ucznia w trakcie trwania kursu narasta i np. gdy na początku kursu poznaje zasady nazywania zmiennych to powinien pamiętać o tych zasadach do końca kursu).
    4. Uczeń może rozmawiać na temat kursu w forach dyskusyjnych poświęconych danym rozdziałom.
    5. W przypadku problemów technicznych bądź pytań może skontaktować z administracją kursu za pośrednictwem forum. W przypadku powtarzania się pytań administracja dodaje FAQ w formie strony bądź filmu, jeśli w stosunku do określonego rodzaju pytań jest to zasadne.
    6. Pod koniec kursu uczeń wykonuje test podsumowujący i przekazuje opinię zwrotną na temat kursu.
    7. Po przekazaniu opinii zwrotnej uczeń otrzymuje certyfikat zaświadczający o ukończeniu kursu.

W ramach kursu zastosowano:
    1. Testy
    2. Materiały interaktywne w tym:
        a. Prezentacje interaktywne.
        b. Filmy interaktywne.
    3. Warsztaty w ramach, których uczniowie:
        a. Przesyłają swoją pracę.
        b. Oceniają wzajemnie swoje prace wymieniając się w ten sposób wiedzą na temat możliwych sposobów rozwiązania zadań warsztatowych.
    4. Moduł opinii zwrotnej umożliwiający zbierający opinie uczniów na temat kursu.
    5. Fora dyskusyjne dla każdego działu tematycznego.

Kurs Python ma charakter formalny, który może uczniom przypominać sposób prowadzenia do tego co mają w szkole. W ramach zadań warsztatowych w tym kursie uczeń wykorzystuje zdobytą wiedzę, by:

    1. Zaprezentować to czego się nauczył.
    2. Rozwiązać konkretne problemy programistyczne.

Zakres merytoryczny kursu Python obejmuje rozdziały takie jak:

    1. Wprowadzenie do Pythona, instalacja i konfiguracja środowiska.
    2. Instrukcje wejścia i wyjścia.
    3. Zmienne.
    4. Wyrażenia arytmetyczne i logiczne.
    5. Instrukcje warunkowe.
    6. Instrukcje iteracyjne.
    7. Funkcje.
    8. Operacje na tekście.
    9. Python i algorytmy.
    10. Aplikacja "Geometria z Pythonem".
    11. Aplikacja "Kalkulator i przelicznik walut".

Kurs “Zaginiony pasażer Titanica - Podstawy sztucznej inteligencji” jest kursem fabularyzowanym wykorzystującym dla lepszego przekazu wiedzy storytelling. Pokazuje podstawy pracy z danymi i wykorzystanie podstaw sztucznej inteligencji. W założeniu ma pobudzić w uczniach:

    1. Chęć szukania informacji.
    2. Traktowanie zdobywania wiedzy jako sposobu do rozwiązywania wyzwań.
    3. Traktowanie sztucznej inteligencji jako skutecznego środka do osiągania celów.
    4. Chęć rozwiązania zadanej w ramach kursu zagadki.

W ramach warsztatów uczeń wykorzystuje funkcje i rozwiązania zawarte w kursie.

Zakres merytoryczny kursu „Zaginiony pasażer Titanica - Podstawy sztucznej inteligencji” obejmuje rozdziały takie jak:

    1. Microsoft Excel - wstępna analiza danych.
    2. Orange - Wizualizacja.
    3. KNIME - Wykorzystanie modelu analitycznego.

W ramach kursów wykorzystywane jest xAPI oraz LRS. Pozwala na monitorowanie zachowań kursantów i wykrywanie zależności w np.:

    1. Sposobie uczenia się a wyników końcowych.
    2. Wyników uzyskiwanych w ramach warsztatów a wyników z innych warsztatów.

Pozwala to na optymalizację sposobu przekazywania wiedzy w ramach kursów i ich doskonalenie.