Dobro w Sieci - konkurs z przeciwdziałania hejtowi_Organizatorzy: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego i Komisja Europejska w Polsce

Liczba odpowiedzi: 0
Załącznik ($a)

"Otwórz z nami konkurs dla dzieci i młodzieży z przeciwdziałania mowie nienawiści w internecie: "Dobro w Sieci"!
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego prowadzi różne inicjatywny mające na celu kreowanie pozytywnych nawyków korzystania z nowych technologii.
Tym razem zapraszamy do konkursu dla dzieci i młodzieży na projekt przeciwdziałania złym zachowaniom w internecie!
Bądźcie z nami podczas oficjalnego otwarcia konkursu. Poznacie nie tylko szczegóły tego wydarzenia, lecz także spotkacie się z osobami rozwijającymi różne prospołeczne projekty dotyczące IT.
Wśród gości pojawią się m.in. wolontariusze projektu wrocławski wolontariusz I T oraz Mobilni Doradcy Mobilni Doradcy Sektora 3.0, a także przedstawiciele jednego z partnerów naszego konkursu, którym jest Komisja Europejska w Polsce.
Do udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy także dzieci i młodzież, które w zeszłym roku uczyły się tworzyć i prowadzić własne warsztaty przeciwdziałania cyberprzemocy!
Do zobaczenia 6 marca (piątek) o godzinie 16:30 w siedzibie Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego (plac Dominikański 6; sala 210)".

link do wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/2575053386151194