Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) 2023 - Zgłoś inicjatywę

Liczba odpowiedzi: 0
Załącznik ($a)

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) ustanowiony został z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku. Świętowany jest na całym świecie. Z pełną listą zaangażowanych państw i instytucji oraz podjętymi przez nie działaniami zapoznać się można na stronie www.saferinternetday.org

Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Digital Europe”. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange

DBI ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajamianie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.

Dzień Bezpiecznego Internetu 2023 przypada na 7 lutego, ale jego obchody w formie realizowanych w całej Polsce lokalnych inicjatyw edukacyjnych zaplanowane zostały aż do końca marca 2023.

7 lutego odbędzie się Gala DBI 2023 – dostępna zarówno stacjonarnie (Warszawa), jak i online. Zainteresowane osoby będą miały możliwość zapoznania się z planami na DBI 2023 oraz ciekawymi wystąpieniami eksperckimi i programem artystycznym.
 
Nauczyciele i inni profesjonaliści zaangażowani w DBI mogą również poszerzyć swoją wiedzę w zakresie profilaktyki zagrożeń online i edukacji cyfrowej w ramach szeregu webinarów DBI.
 
Jak co roku organizatorzy DBI zachęcają szkoły, organizacje pozarządowe, firmy i osoby prywatne do zaangażowania poprzez organizację lokalnych inicjatyw DBI (ZOBACZ MAPĘ INICJATYW) (m.in. zajęć edukacyjnych, happeningów, kampanii informacyjnych, konkursów) i zgłaszania ich do końca marca 2023 r. za pomocą elektronicznego formularza na stronie DBI.pl (ZGŁOŚ INICJATYWĘ DBI).

Organizatorzy pierwszych 1000 inicjatyw otrzymają pakiety drukowanych materiałów DBI 2023.  
 
W organizacji lokalnych inicjatyw pomocne będą konspekty lekcji i inne materiały edukacyjne opracowane przez FDDS i NASK (MATERIAŁY EDUKACYJNE).
 
Zaangażowanie w DBI 2023 możliwe jest też poprzez zaproszenie uczniów do udziału w lekcjach DBI prowadzonych online przez organizatorów i partnerów DBI od 7 lutego do końca marca 2023 (LEKCJE DBI). 

Lokalni organizatorzy DBI będą mogli wziąć udział w konkursie na najciekawszą inicjatywę DBI 2023. Na zwycięzców czekać będą atrakcyjne nagrody ufundowane przez partnerów akcji (REGULAMIN KONKURSU - już wkrótce).

Każda instytucja/osoba, która zarejestruje inicjatywę DBI na stronie DBI.pl ma możliwość wygenerowania elektronicznego zaświadczenia o udziale w DBI 2023 (FORMULARZ).

Zachęcamy szkoły, organizacje pozarządowe, firmy i osoby prywatne do wspierania DBI przez organizację lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów (m.in. zajęć edukacyjnych, kampanii informacyjnych, konkursów). Mogą się one odbywać od początku lutego do końca marca 2023. Dla lokalnych organizatorów akcji DBI przygotowana zostanie propozycja materiałów edukacyjnych i promocyjnych, dostępna w formie online: gotowe propozycje lekcji zdalnych do przeprowadzenia z uczniami, webinaria dla nauczycieli i osób pracujących z dziećmi wspierające ich w przygotowaniu zdalnych zajęć, banery oraz inne grafiki do wykorzystania podczas realizacji i promocji DBI. Każda instytucja, która zarejestruje swoją inicjatywę na stronie DBI.pl otrzyma elektroniczne zaświadczenie udziału w DBI, a także będzie mogła wziąć udział w konkursie na najciekawszą inicjatywę DBI.

https://www.saferinternet.pl/dbi/zglos-inicjatywe-dbi.html