Webinary DBI

Liczba odpowiedzi: 0
Załącznik ($a)

Webinary DBI

https://www.saferinternet.pl/dbi/webinary.html

 Zapraszamy do udziału w specjalnych webinarach Polskiego Centrum Safer Internet z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu!
Ich celem jest prezentacja konkretnych narzędzi i tematów, które mogą być wykorzystane do edukacji o bezpieczeństwie w sieci.
Webinary będą odbywać się w lutym i marcu we wtorki i czwartki w godz. 17.00-18.00 (czas trwania spotkań online - ok. 1 godziny).
Na każdy z webinarów można rejestrować się osobno kilkając przycisk "PRZEJDŹ DO REJESTRACJI".

https://www.saferinternet.pl/dbi/webinary.html