CyberMocn@Szkoła

Liczba odpowiedzi: 0
Załącznik ($a)

CyberMocn@Szkoła to program skierowany do nauczycieli, mający wpierać ich w codziennym wykonywaniu obowiązków zawodowych. Proponowane rozwiązania zostały zaprojektowane w ten sposób, by mogły być wykorzystane również po zakończeniu pandemii i po powrocie nauki do szkół stacjonarnych.

Fundacja Citi Handlowy oraz Fundacja Stocznia przygotowały Poradnik wychow@wcy – materiał, który ma pomóc zadbać o dobrostan uczniów polskich szkół. 

https://www.cybermocnaszkola.pl