Nauczyciel na Plus

Liczba odpowiedzi: 0
Załącznik ($a)

Obszary miejskie koncentrują większość wyzwań środowiskowych stojących przed naszym społeczeństwem. Energia, dostęp do zasobów słodkiej wody, ilość ścieków, środowisko naturalne i przede wszystkim zdrowie - problemów do rozwiązania w „Zielonym mieście” jest sporo. Powstaje pytanie, jak w rozwiązaniu tego problemu pomóc mogą nowoczesne technologie i innowacje? 😀

Zachęcamy do zapoznania się z bardzo ciekawym scenariuszem, autorstwa Zbyszka Karwasińskiego, dzięki któremu uczeń: 

✔ pozna zalety urządzenia BBC Micro:bit;  
✔ zaprogramuje urządzenie korzystając z języka blokowego; 
✔ będzie zbierał informacje z czujników typu: akcelerometr i przycisk oraz sterował wyświetlaczem i diodą,
✔ ułoży program w formie sekwencji instrukcji; podając etapy programowania,
✔ rozwiąże wskazany problemy pracując w grupie; zbuduje prototyp urządzenia z materiałów pochodzących z recyklingu,
✔ wymieni zasady BHP dotyczące korzystania z urządzeń elektronicznych.

Scenariusz znajduje się w numerze startowym Nauczyciela na Plus, który można pobrać ze strony:

www.nauczycielnaplus.pl 

Gorąco zachęcamy do lektury. Jednocześnie przypominamy, że można wypełnić anonimową ankietę dotyczącą pisma. Pomoże to nam dobierać jak najlepsze materiały. 😀

https://docs.google.com/.../1cBw0o0qhokjfXidnWGLo.../edit...