Ogłoszenia dotyczące witryny

XVI Konferencja Informatyka w Edukacji - Technologia Informatyczna w pracy z uczniem SPE na WPE