Ogłoszenia dotyczące witryny

XVI Konferencja Informatyka w Edukacji - Technologia Informatyczna w pracy z uczniem SPE na WPE

XVI Konferencja Informatyka w Edukacji - Technologia Informatyczna w pracy z uczniem SPE na WPE

Napisane przez: Joanna Brosiło ( )
Number of replies: 1

XVI Konferencja Informatyka w Edukacji 

Technologia Informatyczna w pracy z uczniem SPE na WPE

Joanna Brosiło

starszy specjalista ds. oprogramowania

WPE CKP Wrocław

https://pe.edu.wroclaw.pl/course/view.php?id=87