Filmy laureatów konkursu "GPS po zawodach". Konkurs był organizowany przez doradców MOWAZu.

Liczba odpowiedzi: 1
Załącznik ($a)

Filmy laureatów konkursu:

1. operator obrabiarek skrawających                    

2. technik usług fryzjerskich                              

3. technik pojazdów samochodowych                     

4. technik optyk                                                  

5. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie               

Filmy pozostałych finalistów:

technik przemysłu mody                  

elektromechanik                                    

technik logistyk