Ogłoszenia dotyczące witryny

XVI Konferencja Informatyka w Edukacji / EDUKACJA INFORMATYCZNA A ROZWÓJ SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

XVI Konferencja Informatyka w Edukacji / EDUKACJA INFORMATYCZNA A ROZWÓJ SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

Napisane przez: Joanna Brosiło ( )
Liczba odpowiedzi: 0

XVI Konferencja Informatyka w Edukacji 

EDUKACJA INFORMATYCZNA A ROZWÓJ SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

https://iwe.mat.umk.pl

XVI Konferencja Informatyka w Edukacji odbędzie się w dniach 25-27 czerwca 2019 roku. Pobierz plakat.

Temat przewodni IwE2019: Edukacja informatyczna a rozwój sztucznej inteligencji 

Konferencja jest organizowana przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Instytucje te mają długą tradycję w rozwijaniu i wdrażaniu informatyki na wielu polach w edukacji, są kolebką ogólnopolskich inicjatyw takich jak: IwE z odsłonami międzynarodowymi, Konkurs Informatyczny Bóbr, próbna matura z informatyki, Godzina Kodowania. Konferencja jest przygotowywana jest przez zespół, którego członkowie od wielu lat uczestniczą w realizacji najważniejszych inicjatyw związanych z edukacją informatyczną w Polsce, jak i na forum międzynarodowym, nadając kierunek aktualnym zmianom. Tegoroczna IwE jest na liście imprez centralnych obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego.

Tradycyjnie, uczestnicy konferencji mogą zgłaszać wykłady, referaty i warsztaty, przesyłając jednocześnie teksty towarzyszące wystąpieniom, które po recenzji i redakcji ukazują się w monografii, materiały te są publikowane przed konferencją.

Tematyka szczegółowa:

  1. Myślenie komputacyjne w różnych przedmiotach, zawodach i dziedzinach życia.
  2. Wprowadzenie powszechnej nauki algorytmiki i programowania - podstawy teoretyczne i praktyczne dla rozumienia sztucznej inteligencji.
  3. Modelowanie sytuacji problemowych - relacje między informacjami i twórcze wnioskowanie.
  4. Robotyka w edukacji informatycznej - automatyzacja działań i rozwiązywanie problemów z użyciem technologii.
  5. Dobór narzędzi i języków programowania - otwarcie na nowoczesne języki przetwarzające duże zbiory danych i łatwo współpracujące z multimediami, integrujące elementy robotyki, elektroniki i innych urządzeń.
  6. Projektowanie i modelowanie 3D - rozwijanie wyobraźni przestrzennej.
  7. Strategie pozyskiwania i kształcenia młodzieży zainteresowanej informatyką -  rozwój talentów informatycznych.
  8. Autorytet nauczyciela informatyki - mistrz czy przewodnik?
  9. Dobre praktyki w zakresie metodyki nauczania przedmiotów informatycznych.
  10. Projekty i działania wspomagające nowoczesną edukację informatyczną.