Zgłoś inicjatywę DBI 2021

Liczba odpowiedzi: 0
Załącznik ($a)

Zgłoś inicjatywę DBI

"Zachęcamy szkoły, organizacje pozarządowe, firmy i osoby prywatne do wspierania DBI przez organizację lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów (m.in. zajęć edukacyjnych, kampanii informacyjnych, konkursów). Mogą się one odbywać od początku lutego do końca marca 2021. Dla lokalnych organizatorów akcji DBI przygotowana zostanie propozycja materiałów edukacyjnych i promocyjnych, dostępna w formie online: gotowe propozycje lekcji zdalnych do przeprowadzenia z uczniami, webinaria dla nauczycieli i osób pracujących z dziećmi wspierające ich w przygotowaniu zdalnych zajęć, banery oraz inne grafiki do wykorzystania podczas realizacji i promocji DBI. Każda instytucja, która zarejestruje swoją inicjatywę na stronie DBI.pl otrzyma elektroniczne zaświadczenie udziału w DBI, a także będzie mogła wziąć udział w konkursie na najciekawszą inicjatywę DBI".