Ogłoszenia dotyczące witryny

Webinary Microsoft wykorzystania Office 365 w tym Teams w zdalnym nauczaniu