Aktualizacja regulaminu i polityk

Liczba odpowiedzi: 0

W swoim niedawnym wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sygnatura orzeczenia C-311/81) w praktyce zabronił wykorzystywania oprogramowania, które wiąże się z przekazywaniem danych do USA (o ile nie zawrze się odrębnej szczegółowej umowy z jego dostawcą, na zasadach ustalonych wg RODO). To oznacza, że wdrażanie do używania jakiegokolwiek oprogramowania, które wiąże się z możliwością przekazywania danych do USA jest obecnie nielegalne. 

Aktualnie wykorzystywane przez Wrocławską Platformę Edukacyjną programy i aplikacje przechowują dane:

a) WPE/Moodle - na serwerach Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu,

b) Microsoft 365 - na serwerach w UE (*poza aplikacją Sway, którą wyłączymy do końca września 2020; do tego czasu osoby, które korzystały z tej aplikacji są zobowiązane zmigrować dane do innej aplikacji pod rygorem ich utraty).

Z powyższych powodów dokonaliśmy odpowiednich zmian w regulaminie i politykach Wrocławskiej Platformy Edukacyjnej.