Eliminacje do konkursu 1z8.pl przeznaczone dla uczniów uczących się w zawodzie Technik Informatyk i odbywających zajęcia w Centrum Kształcenia Praktycznego.